FAQ d’Instamaps

 • En aquesta entrada aniran apareixent solucions a aquelles preguntes més freqüents que ens feu arribar els usuaris d'Instamaps. Aquest és un arxiu dinàmic on anirem incorporant noves preguntes amb les seves respostes. Recordeu que aquest arxiu de FAQs (Frequent Asked Questions) és accessible des de la barra superior d'Instamaps.


  Estil de punts, línies i àrees

  1. Com puc canviar el color de visualització de les dades?

  Instamaps pinta per defecte els punts, línies i polígons que dibuixeu i la geoinformació continguda en els arxius que pugeu, en el color que es veu dins la pestanya "dibuixar" de la barra d'eines de l’editor. Aquest estil canvia aleatòriament cada cop que carregueu l'eina.

  Si voleu canviar el color de la geoinformació que voleu dibuixar, podeu fer-ho de diverses maneres:

  • Si el que voleu fer és canviar el color d'un punt, línia o polígon ja dibuixat, cliqueu sobre l'element geogràfic i s'obrirà la barra que mostra la seva informació. Cliqueu la icona "estils" que us apareix en forma de paleta de pintor. Escolliu aquí el color per aquesta geometria concreta.
  • Si previ al dibuix d'una geometria o càrrega d'un arxiu cliqueu al signe "+" que hi ha a la part superior dreta de les icones (punt, línia, àrea) podreu canviar l'estil per defecte amb que es dibuixarà la informació que genereu i carregueu.
  • Si el que voleu fer és canviar el color del conjunt d'elements d'una capa, trieu a l'apartat "estil" l'opció "Bàsic", que us generarà una visualització de la capa del color triat. Aquesta visualització no genera una capa nova, només una nova visualització, i per tant queda simbolitzada amb un ull al menú de capes.

  2. Com puc editar les geometries creades?

  Instamaps permet editar les geometries creades per millorar la seva localització i traçat. Per fer-ho cliqueu sobre l'element geogràfic i sobre la icona "editar" (llapis) per a línies i àrees o "moure" (fletxes en creu) per a punts, que us apareix dins la seva barra d'informació.

  En el cas de geometries punt l'edició us permet desplaçar-lo a una millor ubicació arrossegant-la.

  En el cas de línies i polígons cliqueu sobre la geometria entra en edició en color magenta i fa visibles els seus nodes, blancs en el cas dels nodes originals i rosats en el cas dels nodes intermitjos que Instamaps afegeix i que us permeten millorar la definició del traçat.

  Feu clic sobre el mapa per finalitzar l'edició.


  Càrrega de dades

  3. Quines són les limitacions en els arxius que pujo a Instamaps?

  Instamaps és una eina que treballa en l’entorn WEB, aquest fet condiciona el seu rendiment per a grans volums de dades. Per aquesta raó hi ha una sèrie de limitacions en el volum de les capes de dades i en les funcionalitats aplicables a aquestes.

  Fitxers pujats a Instamaps:

  • La mida màxima de fitxer acceptada per InstaMaps és de 500MB. És tracta d’una limitació per evitar la saturació dels servidors.
  • Per a fitxers de menys de 50Mb, que continguin menys de 10.000 punts o menys de 6.200 línies o polígons, les geometries es processen i es guarden a la base de dades i es permet la seva edició, tematització i realització d’operacions geomètriques.
  • Per a fitxers de menys de 50Mb, que continguin més de 10.000 punts o més de 6.200 línies o polígons, es genera un servei WMS per tal de mostrar les geometries i la seva informació a client (UTFGrid). Tot i que les operacions geomètriques es permeten, les possibilitats d’edició i tematització queden limitades (estils concentració i agrupació).
  • Per a fitxers de més de 50Mb (fins 500 Mb), les geometries no es guarden a base de dades Instamaps genera un servei WMS per mostrar les geometries i la seva informació (UTFGrid). L’edició de la capa i les operacions geomètriques no estan habilitades, tampoc les tematitzacions per concentració i agrupació.

  Fitxers al núvol enllaçats a Instamaps:

  • Per aquells arxius enllaçats a Instamaps de forma no dinàmica el límit és de 50Mb per fitxer.
  • Per aquells arxius amb enllaç dinàmic la mida màxima és de 25Mb (un cop descomprimit). El límit de punts és de 10.000 i el de línies/polígons de 6200.

  4. Intento pujar un arxiu amb coordenades o adreces des d’un .xls o .xlsx i no se'm carreguen. Hi ha solució? Puc mantenir el format de monedes o altres?

  • Comprova  que les columnes estan complertes i que no hi ha cap valor fora del rang de valors propis del sistema cartogràfic que estàs utilitzant (p.e. un valor de més de 90 per a una latitud geogràfica).
  • Per altra banda, aquests tipus d’arxius poden contenir caràcters no numèrics (i no visibles) que Instamaps no és capaç de reconèixer. Una bona solució és copiar aquelles cel·les que realment volem pujar i enganxar-les en un arxiu net d’Excel. També podem  provar de salvar l’arxiu com a .csv (comma separated values) i carregar-lo sobre Instamaps.
  • Si tens diverses pestanyes, recordeu posar la que vulgueu carregar la primera i salveu el document.
  • Totes les columnes han de tenir sempre un camp d'encapçalament i, en aquest camp, no pot haver-hi caracters extranys de format.
  • Molts usuaris d'Instamaps que tenen problemes alhora d'importar arxius d'Excel.
  • Aquest és un format complex atès el gran número d'opcions de configuració que permet aquest programari. Això fa que en funció de la configuració que tingui l'usuari establerta l'arxiu resultant sigui diferent en cada cas. Els separadors de milers o de decimals, si els números estan en format natural o moneda, la configuració del joc de caràcters establerta en els format de l'arxiu, etc. són aspectes que fan de cada arxiu d'Excel una particularitat que depen de la configuració establerta en la instal·lació de cada l'usuari.
  • Aquest fet dificulta als programaris WEB com Instamaps, la importació de les dades contingudes, atesa la complexitat d'interpretar aquest format. És per aquest motiu que molts programaris han deixat d'importar aquest format directament i requereixen la conversió a format CSV (comma-separated values) on la informació continguda és només la dada, sense altres paràmetres de format que no són visibles a l'usuari, però que hi són.
  • Instamaps, permet la importació d'aquest format i aquesta és correcta en la majoria dels casos. Amb tot, en aquells casos que tingueu problemes important arxius Excel hauríeu de considerar exportar-los a CSV. Aneu a Fitxer/Anomena  i desa i trieu format CSV(delimitat per comes). Sota aquest format cliqueu a "Més opcions" i a la finestra nova emergent trieu "Eines", "opcions del web", "codificació", "Unicode (UTF-8)", "D'acord", "Desa". L'arxiu resultant serà bo per ser carregat a Instamaps.
  • Noteu que a més, si teniu valors que voleu veure a Instamaps com a moneda o amb separadors de milers, podeu triar aquest format de visualització din l'Excel i seguint aquest flux, els veureu com a tal.
  • Els fulls de càlcul d’Excel amb que treballeu poden incloure: títols, notes, files i columnes buides, espais en espai blanc i probablement diverses pestanyes de dades. Quan voleu analitzar aquestes dades a Instamaps, aquests elements fan molt difícil la seva comprensió atès la seva estructura complexa.
  • A més, els formats de les cel·les amb dades, hauria de ser coherent amb el seu propi contingut i amb de les altres cel·les amb contingut similar.  Moltes vegades, els .xlsx que pugeu a Instamaps contenen coordenades fora de rang i no per una equivocació en escriure-les, sinó per un tema de formata de les cel·les d’Excel.
  • Noteu que a Excel, si feu clic a una cel·la i, a continuació, premeu ELIMINAR o  BACKSPACE, esborreu el contingut de la cel·la sense suprimir cap format de cel·la ni cap comentari, fet que pot distorsionar les dades que amb posterioritat inseriu.
  • Recordeu que per a que Instamaps llegeixi de manera òptima un arxiu en aquest format, cal que la primera fila inclogui el nom de les columnes sense signes estranys com (%$&...) i a partir de la segona fila les dades, sense notes ni altra informació al final d’aquestes.
  • Us recordem primer que Instamaps llegeix la informació de la primera pestanya. D’aquesta manera podeu conservar les vostres dades originals a la segona i fer les “Instamaps friendly” a la primera.

  5. Pujo un .kml o .kmz i no se'm carrega. Què he de considerar?

  • Tant .kml, com .kmz, que és el format .kml comprimit en zip, es poden arrossegar i carregar directament a Instamaps però amb algunes limitacions: es poden carregar un màxim de 10.000 punts per arxiu i només geometries simples sense estils, vincles, etc. Per altra banda cal tenir present que cal separar els diferents tipus de geometries (punt, línia, polígon) en arxius diferents, procés que podeu fer a Google Earth.
  • Si pujeu un arxiu amb diversos tipus de geometries Instamaps carrega el primer tipus que es troba. Si voleu carregar una altra informació convindrà que a Google Earth prioritzeu aquesta informació per sobre de la resta i salveu,novament, l'arxiu.

  6. Pujo un arxiu amb adreces a Instamaps i sembla no respondre, que pot estar passant?

   • Instamaps geocodifica adreces i les converteix a punts sobre el mapa. El procés de geocodificació via web és lent i pot trigar un segon per adreça, tingueu paciència. El límit de punts a geocodificar en un sol arxiu és de 6500.
   • Per geocodificar adreces de carreteres el resultat és molt millor si feu servir el codi de carretera (BV-1248) en lloc del nom de carretera (Carretera de Sabadell a Matadepera).
   • Observeu que aquest procés no sempre pot retornar amb èxit el 100% de les adreces. Aquelles adreces no codificades al final del procés us quedaran en el punt de longitud i latitud cero, a l'oest d'Àfrica. El procés de geocodificació és sempre iteratiu, i depén del grau de normalització de les vostres dades.
   • Si estilitzeu la capa resultant per agrupació podreu veure quantes adreces no han estat convenientment codificades. Clicant sobre la icona a l'Equador se us obrirà una espiral que us permetrà visualitzar cada una de les adreces.

  7. Com puc visualitzar amb 3D les meves capes estadístiques?

  • La visualització en 3 dimensions a Instamaps, no només afecta al territori, sinó que també pot repercutir sobre les vostres dades. Si les vostres dades inclouen algun camp anomenat: elevation, ELEVATION, height, HEIGHT, altura, ALTURA, z, Z, volum o VOLUM, veureu com les vostres dades s’eleven sobre el terreny. Això us ha de permetre realitzar mapes temàtics en 3D visualment espectaculars. Els valors continguts Instamaps els entendrà com a metres sobre el territori. Recordeu que per accedir al mode en 3D heu d'entrar als elements del mapa (botó verd) i prèmer Vista 2D/3D.


  Codificació per codis

  8. Puc mapificar dades estadístiques que contenen codis d’algun tipus?

  Sí, Instamaps llegeix diversos tipus de codis continguts a les vostres dades, les uneix amb les geometries que disposa internament, i us les mostrarà associades. Instamaps us demanarà de quin tipus són aquests codis i quin és el nom del camp que els conté.

  Sobre aquestes podeu estilitzar per categories per mostrar aquella dada que cregueu rellevant.

  Els diferents tipus de dades que és capaç de llegir són:

  • codis municipals (INE (5 dígits), IDESCAT (6 dígits), MUNICAT (10 dígits)),
  • codis comarcals (NUM_COMARCA (2 dígits), MUNICAT (10 dígits)),
  • àrees bàsiques de salut (geometries 2016) (3 dígits)
  • àrees de serveis socials (geometries 2017) (3 dígits)
  • àmbits funcionals de planificació (1 dígit)
  • base de seccions censals (geometries 2015) (11 dígits)
  • partits judicials (2 dígits)
  • àrees bàsiques de policia (2 dígits)
  • regions sanitàries (1 dígit)
  • regions policials (1 dígit). En aquest darrer cas no s’ha trobat una numeració estandarditzada i s’ha assumit:
   • Regió Policial Girona                                    1
   • Regió Policial Pirineu Occidental              2
   • Regió Policial Ponent                                   3
   • Regió Policial Central                                  4
   • Regió Policial Metropolitana Nord           5
   • Regió Policial Metropolitana Sud             6
   • Regió Policial Metropolitana Barcelona  7
   • Regió Policial Camp de Tarragona           8
   • Regió Policial Les Terres de l’Ebre           9


  Finestra de punt, línia o àrea

  9. Puc inserir un vídeo del Youtube a Instamaps?

  • Sí, sobre el vídeo de Youtube clica el botó de la dreta, clica "obté el codi d'inserció" (copy embeded code). Per exemple:
  • <iframe width="290" src="https://www.youtube.com/embed/-LYn3xp0R7w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  Encara que hagueu definit una mida en píxels, Instamaps adapta el media a la grandaria de la finestra de dades.
  • Enganxa aquest codi html en el teu arxiu de dades. També ho pots fer des de la taula de dades.

  10. Puc inserir una imatge esfèrica d'StreetView a Instamaps?

  • Sí, un cop a StreetView ves a la icona de la roda dentada hi demana "Compartir o inserta la imatge", copia la URL, en l'exemple en negreta, i insereix-la dins un iframe. Per exemple: <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m0!3m2!1sca!2ses!4v1432715080115!6m8!1m7!1sYmyddVCZ129SwSLvQ7uwCg!2m2!1d41.58065!2d2.5502!3f264.6149915336093!4f6.619270074968455!5f0.7820865974627469" width="280" height="210" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
  • Enganxa aquest codi html en el teu arxiu de dades. Encara que hagueu definit una mida en píxels, Instamaps adapta el media a la grandaria de la finestra de dades.

  11. He penjat una fotografia a Dropbox i no es veu a Instamaps. Què puc fer?

  • A Dropbox, des de la icona de la fotografia cliqueu amb el botó de la dreta i seleccioneu "Compartir". Copieu l'enllaç a l'arxiu. Obtindreu per exemple: "https://www.dropbox.com/s/6ra9qitky3ky12c/climbing-22.png?dl=0"
  • Canvieu ?dl=0 per ?raw=1 de manera que l'enllaç sigui "https://www.dropbox.com/s/6ra9qitky3ky12c/climbing-22.png?raw=1"  i ja funcionarà a la finestra de dades la previsualització.
  • Aquest és l'enllaç real a la imatge, que es pot afegir a Instamaps. Per fer-ho heu d'enganxar dins del camp de la imatge <img src="enllaç_de_dropbox"></img>

  12. Com puc veure fotografies a Instamaps que tinc penjades al Google Drive?

  Teniu tres opcions, la primera:

  1. Col·loqueu les fotografies a una carpeta del Drive.
  2. Amb el cursor sobre la icona de la imatge, cliqueu el botó dret i cliqueu a "Obtenir l'enllaç per compartir" (Get shareable link). L'enllaç quedarà a la memòria del vostre ordinador.
  3. Inseriu aquesta informació en l'excel o csv on teniu les vostres dades.
  4. Un cop pujat l'arxiu, obriu la taula de dades, amb el botó de taula que trobareu dins la roda dentada d'opcions de capa (a la dreta del nom de les capes).
  5. Al costat del nom dels camps hi ha una icona d'imatge, activeu-la. D'aquesta manera Instamaps entendrà que aquells enllaços corresponen a imatges.

  La segona:

  Si en un camp, hi poseu els enllaços per compartir de cada fotografia i des del mode taula cliqueu la icona (imatge) que hi ha al costat del nom del camp, Instamaps entendrà aquest com una fotografia.

  La tercera:

  Si des de la icona de la fotografia demaneu l'enllaç compartible, Drive us enllaça a un visor propi de fotografies, no al document en sí. Si voleu veure les fotografies a Instamaps directament sense haver de clicar un enllaç seguiu aquestes passes:

  1. Col·loqueu les fotografies a una carpeta del Drive.
  2. Amb el cursor sobre la icona de la imatge, cliqueu el botó dret i cliqueu a "Obtenir l'enllaç per compartir" (Get shareable link). L'enllaç quedarà a la memòria del vostre ordinador.
  3. Enganxeu l'enllaç en un editor de texts (o en una nova finestra del navegador) i aïlleu el nom de la imatge (cadena de caràcters entre "/file/d/" i "/view),
  4. En una finestra del vostre navegador escriviu "https://drive.google.com/uc?export=download&id=", seguit del nom de la vostra imatge.
  5. Aquest és l'enllaç real a la imatge, que es pot afegir a Instamaps. Per fer-ho heu d'enganxar dins del camp de la imatge <img src="enllaç_de_drive_del_punt_4"></img>
  6. Recordeu activar l'opció "públic al web" en el moment de recuperar l'enllaç per compartir.

  Un altre exemple:

  <img width="300px" src="http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Y4tw-70iTpkfw9KNpSyOhI-XMvqZiSAo"></img>


  Accedeix a les teves dades

  13. On puc trobar les capes que ja tinc carregades a Instamaps?

  Totes aquells conjunts de dades que heu afegit a Instamaps en algun moment per crear un mapa es desen per tal que puguin ser reutilitzats a l'apartat "dades" del visor, dins "les teves capes".  Aquestes capes de dades es mostren en ordre alfabètic,  es poden mostrar per la lletra inicial del nom de la capa i es poden cerca per qualsevol part del nom.


  Dades. Explora altres fonts de dades

  14. Dades obertes

  En aquest apartat hi ha les capes de dades amb component geogràfica que estan disponibles al portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya (http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/)

  15. Xarxes Socials

  Les opcions de mapificació de Twitter i la Viquipèdia han estat incorporades a l'apartat "dades al núvol".

  16. GeoServeis WMS

  Aquí es diposa de tres opcions:

  • escollir algun dels serveis WMS de la selecció que es presenta
  • cercar i carregar serveis WMS presents al catàleg de dades IDEC
  • enganxar una URL d'un servei WMS per seleccionar-ne les capes que es vol mostrar al mapa

  Els serveis WMS són serveis que Instamaps pot mostrar, però que són configurats pel seu creador i es consumeixen tal com aquest els ha definit. En clicar sobre les geometries alguns serveis poden retornar informació alfanumèrica associada, però això no és sempre així.

  17. Dades d'usuaris

  Aquesta opció està lligada a les opcions de publicació de mapes a Instamaps, ja que totes aquelles capes de dades utilitzades en mapes que es mostren públicament i que s'han etiquetat com a capes reutilitzables es poden cercar i escollir per integrar-les en el mapa actual. D'aquesta manera es poden fer mapes diferents consumint tots un mateix conjunt de dades que en algun moment es va afegir a Instamaps.

  18. Dades al núvol

  Dues opcions per triar:

  • escollir algunes de les capes de la selecció que es presenta,
  • enganxar la URL d'un conjunt de dades des d'un servidor com Google Drive, Github o Dropbox, que es podrà consumir de forma estàtica (i per tal crear un mapa que no canvia) o de forma dinàmica, de manera que els canvis fets al conjunt de dades es mostrin en el mapa simplement prement F5 sense necessitat de passar de nou per tot el procés de creació i publicació del mapa.
  • En el cas de Drive, recordeu activar l'opció "públic al web" en el moment de recuperar l'enllaç per compartir. A més, tingueu en compte que Google canvia (massa sovint) la política d'enllaçar arxius del Drive. A data d'avui cal recupereu l'enllaç "Obten un enllaç per compartir" i aneu a la secció avançada on trobareu un enllaç tipus: https://drive.google.com/file/d/0B0kuSZGuitUPRDR0bjhqcDBORDA/view?usp=sharing Compte no agafeu el previ: https://drive.google.com/open?id=0B0kuSZGuitUPRDR0bjhqcDBORDA que només porta a un visor intern del Drive.


  Mapes temàtics. Estils

  19. Bàsic

  • L'estil bàsic genera una visualització (icona ull) sobre la capa mare de tots els seu elements, uniformement amb el color i estil que se li asigna.

  20. Categories

  L'estil categories genera una visualització (icona ull) sobre la capa mare dels elements d'una capa a partir d'un camp, numèric o de text, de les dades.

  • En el cas de tractar-se de valors numèrics podem triar per intervals o per valors únics.
  • Si triem intervals podem escollir el número d'aquests entre 2 i 9, i també modificar els intèrvals que Instamaps ens proposa.
  • Caldrà triar una paleta de color, reversibles des de la icona de "Inverteix paleta".
  • Clicant sobre els punts de color de cada intèrval o valor únic podem canviar el seu color.
  • En el moment de crear les categories en l'editor, la rapidesa del procés de categorització és proporcional al número de categories i de geometries. Triar moltes categories enlanteix el procés. El consum en el mapa resultant (visor) serà més ràpid.
  • És funcional per a capes de punts, línies i àrees.

  21. Mides

  L'estil mides genera una visualització (icona ull) sobre la capa mare dels elements d'una capa a partir d'un camp numèric de les dades.

  • Permet escollir entre interval graduat o proporcional al valor.
  • Podem triar per intervals graduats o proporcional als valors (sense salts).
  • Si triem "graduat" podem escollir el número d'intèrvals entre 3 i 7, i també modificar els intèrvals que Instamaps ens proposa.
  • Clicant sobre els punts de color podem canviar el seu color.
  • En el cas de triar mides proporcionals podem establir les mides màximes i mínimes de les circunferències (preestablertes en origen entre els valors 15 i 150).
  • És funcional per a capes de punts.

  22. Concentració

  L'estil concentració genera una visualització (icona ull) sobre la capa mare dels seus elements a partir de la densitat de les dades en forma de mapa de calor (heatmap).

  • Aquesta visualització és útil per a capes de punts amb gran número d'elements.

  23. Agrupació

  L'estil agrupació genera una visualització (icona ull) sobre la capa mare dels seus elements a partir de la densitat de les dades agrupats en grups de proximitat (clusters).

  • Aquesta visualització és útil per a capes de punts amb gran número d'elements.


  Operacions geomètriques

  Les operacions geomètriques són operacions espaials o de filtratge que permeten generar capes noves a partir d'una o dues capes en funció de l'operació triada.

  24. Unió per columna

  Aquesta operació combina els registres de dues taules en una de sola a partir dels valors coincidents d'una columna comuna. Aplicable a punts, línies o polígons. Aquesta operació està disponible per capes dibuixades o creades a partir de fitxers de menys de 50Mb.

  25. Punts dins de polígons

  Aquesta operació crea una nova capa que conté aquells punts que estan continguts dins els polígons d’una altra capa. Aplicable a punts. Aquesta operació està disponible per capes dibuixades o creades a partir de fitxers de menys de 50Mb.

  26. Filtre

  Aquesta operació retorna aquells elements que acompleixen una condició relativa a la seva informació de texte. Aplicable a punts, línies o polígons. Aquesta operació està disponible per capes dibuixades o creades a partir de fitxers de menys de 50Mb.

  27. Àrea d'influència

  Aquesta operació calcula una àrea definida per una distància fixa a l'entorn d'un element.
  Aplicable a punts, línies o polígons. Aquesta operació està disponible per capes dibuixades o creades a partir de fitxers de menys de 50Mb.

  28. Intersecar

  Aquesta operació calcula els elements que són intersecció entre diverses geometries. Aplicable a polígons. Aquesta operació està disponible per capes dibuixades o creades a partir de fitxers de menys de 50Mb.

  29. Transmissió (tag)

  Aquesta operació ja no està habilitada perquè queda incorporada a la de centre geomètric.

  30. Centre geomètric

  Aquesta operació calcula el centre geomètric o centroide d'un polígon tancat. Aplicable a polígons. Aquesta operació està disponible per capes dibuixades o creades a partir de fitxers de menys de 50Mb.


  Publicació (Desar/Publicar el mapa)

  31. Quines opcions tinc a l'hora de publicar?

  En prémer el botó de desar/publicar el mapa, Instamaps obre una finestra amb 6 pestanyes.

  • Pestanya d'informació: en aquesta podeu definir el nom del mapa si no ho heu fet encara a la finestra de capes, aquest és l'únic requisit obligatori per publicar un mapa. També podeu afegir una descripció, que serà visible sobre la miniatura del vostre mapa a la galeria. També podem afegir etiquetes (tags) als mapa. També podeu definir el vostre alies que serà el nom públic com a creador, altrament es mostrarà el vostre nom d'usuari.
  • Pestanya privacitat: en  aquesta pestanya podeu etiquetar el vostre mapa com a "obert", en aquest cas tothom amb l'enllaç pot accedir al mapa, o "restringit", l'accés al mapa es protegit amb una clau. També podeu definir si voleu que el vostre mapa sigui "públic", el mapa és visible a la galeria pública, o "privat", el mapa només és visible a la vostra galeria privada.
  • Pestanya llegenda: en aquesta pestanya podeu escullir si voleu o no mostrar la llegenda associada al mapa. En cas afirmatiu, podeu marcar els símbols que voleu que es visualitzin i modificar els textes associats.
  • Si escolliu finestra oberta quan l'usuari arribi al vostra mapa veurà la llegenda desplegada, altrament la veurà colapçada i caldrà que cliqui per obrir.
  • Si escolliu llegenda estàtica el visualitzarà la llegenda de totes les capes alhora. En el cas de la dinàmica l'usuari hautà de trian de quina capa vol veure la llegenda. Utilitzeu aquest tipus en cas de llegendes llargues amb moltes capes.
  • Pestanya reutilització: aquesta pestanya us permet seleccionar quines de les capes de dades del vostre mapa voleu que els altres usuaris d'Instamaps puguin baixar-se i reutilitzar (dades externes/dades usuaris).
  • Pestanya paràmetres visor: aquesta pestanya us permet escollir quins dels paràmetres (buttons/funcionalitats) voleu que siguin visibles des del visor del mapa, d'una banda, i des de finestres (iframe) embeguts.
  • Aspecte del visor: en aquest apartat podeu configurar la barra superior dels visors d'Instamaps (barra d'usuari). Podeu triar-ne el color, la font, el logo, l'enllaç i el correu electrònic de contacte associat al mapa.

  El mapa es mostrarà en el visor amb la vista (àrea geogràfica, nivell de zoom i capes visibles) que tingueu a l'editor d'Instamaps en el moment de publicar.


  Altres qüestions

  32. Instamaps sembla no respondre. Com ho puc solucionar?

  • Instamaps és una eina web que com a tal té les bondats i limitacions pròpies d'aquest ecosistema. La lentitud de la xarxa d'accés, petits microtalls en la connexió o altres incidències poden afectar l'eina. Recordeu que prement la tecla F5 (Command + r si treballeu amb Mac) es recarrega la pàgina web que esteu veient, i prement alhora Control+F5 forceu el vostre navegador a esborrar la memòria cau assegurant així que la pàgina web que veieu en línia és la més actual.

  33. He oblidat la meva contrasenya. Com la puc recuperar?

  34. M'apareixen signes estranys en pujar dades. Quina ha de ser la codificació?

  • Instamaps treballa amb el format de codificació de caràcters UTF-8. Si els arxius que pugeu estan en aquesta mateixa codificació, no heu de tenir problemes amb la pèrdua d'accents i aparició de signes estranys.

   35. Com puc visualitzar fotografies associades a un punt?

  • Si voleu que en la informació associada als vostres punts es visualitzi una fotografia, l'arxiu amb que pugeu les dades (xls, xlsx,csv...) haurà de contenir una columna que contingui la URL sencera de la vostra imatge, que ha de ser accessible públicament des d’Internet. Per exemple: http://www.icc.cat/var/ezwebin_site/storage/images/home-icc/geoinformacio-digital/instamaps-fes-el-teu-mapa/417649-4-cat-ES/Instamaps-fes-el-teu-mapa.png
  • Instamaps redimensiona la fotografia per mostrar la dins la barra d'informació. Si es clica a la foto s'obrirà a resolució màxima.
  • Si utilitzeu un escurçador d'URLs, aneu en compte que no desapareixi l'extensió de la imatge (p.e. jpg).

  36. Com puc esborrar la memòria cau (cache) del meu navegador web?

  • SI observeu comportaments extranys de l'eina pot ser degut a conflictes entre arxius carregats a la memòria cau del vostre navegador. Esborrar-la pot ser la solució a aquests.
  • L'esborrat de la memòria cau del navegador web força a l'explorador a carregar les últimes versions de les pàgines web i programes visitats.  Aquí us deixem enllaços als llocs de cada navegador on us expliquen el procés amb detall:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=ca

  Firefox: https://support.mozilla.org/ca/kb/how-clear-firefox-cache

  Internet Explorer: http://answers.microsoft.com/en-us/ie/forum/ie8-windows_other/how-to-clean-ie-cache/2221f4bb-2080-46ef-b978-7f8700801f66

  37. M’he descarregat una capa o una taula, on puc trobar l’arxiu baixat?

  • Instamaps, descarrega els arxius a la carpeta que tingueu determinada a les opcions en el vostre navegador. Si no heu modificat la d’origen normalment la trobareu com a “Baixades” o “Downloads”. Alguns navegadors mostren l’arxiu descarregat en la seva part inferior, des d’allà podeu accedir a la carpeta on s’ha baixat l’arxiu.
  • Aneu alerta que el vostre bloquejador de pop ups no inhabiliti la descàrrega. Observeu que el vostre navegador no mostri una creu vermella a la part superior dreta.

  38. He fet una captura de la vista del mapa o un GeoPDF, on puc trobar l’arxiu desat?

  • De la mateixa manera que en el cas de les dades, Instamaps desa les captures a la carpeta que tingueu determinada a les opcions en el vostre navegador. Si no heu modificat la d’origen normalment la trobareu com a “Baixades” o “Downloads”.

  39. Imprimeixo un mapa i no sembla passar res, què està passant?

  • Instamaps per imprimir el mapa obre una nova finestra o pestanya per mostrar-vos una previsualització del resultat. Pot ser que el vostre navegador tingui configurada l’opció de bloqueig de les finestres emergents. Si us plau, desactiveu-la.

  40. Puc fixar la mida de la finestra per incrustar el visor d'Instamaps en un bloc o web?

  • Sí. Instamaps us mostra, en publicar, el codi HTML que us ha de permetre incrustar el vostre mapa en mode visor, en un lloc web o bloc.

  Per exemple:<iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=abc67fd7db6780d8c8aa3c90d6c10457&id=9339717&embed=1" ></iframe>

  • El "100%" indica a Instamaps que s'adapti a la mida de la pantalla de forma adaptativa. En tot cas si voleu fixar la mida canvieu aquest valor per "600px" (p.e.), d'aquesta manera fixareu l'ample o l'alçada al determinat número de píxels que hagueu determinat.

  Exemple:

  <iframe width="600px" height="400px" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=abc67fd7db6780d8c8aa3c90d6c10457&id=9339717&embed=1" ></iframe>

  41. Quin és el format per cercar per coordenades?

  Instamaps suporta coordenades geogràfiques en l’ordre latitud i longitud i coordenades UTM ETRS89 en l’ordre X i Y

  Les coordenades prenen la forma {coord1}{separador}{coord2} on:

  • {coord1} i {coord2} són o bé un número enter o decimal o bé una expressió del tipus {graus}º{minuts}’{segons}”{direcció} on {graus} i {minuts} són enters, {segons} és decimal i {direcció} és N,n,S,s,E,e,O,o
  • {separador} és o bé un conjunt d’espais o bé una coma envoltada de tants espais com es vulgui

  Exemples:

  Geogràfiques:

  41°22’00.0″N 2°10’11.5″E

  41°22’00″N  2°10’11″E

  41°22’00.0″N , 2°10’11.5″E

  41 2

  41.15 2.23

  41.15 , 2.23

  UTM ETRS89:

  401236,4569332

  401236.234 , 4569332.678

  42. Puc enllaçar un mateix mapa centrat en localitzacions diferents?

  Sí. L'enllaç del mapa (també anomenat URL) que obteniu en publicar un mapa a Instamaps té dues parts diferenciades:

  • una primera part, abans del coixinet (#) que és l'identificador del mapa (ressaltat en color taronja en aquest exemple)
  • i una segona part després del # que correspon al nivell de zoom (en vermell en aquest exemple) i a la posició en coordenades geogràfiques del centre del mapa (en verd):

  http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=a2291c60feb598092e3854fdd027ab02#17/41.78491/1.09917

  Quan publiqueu el mapa a Instamaps es mostra el codi de l' iframe, i en aquest codi hi podeu canviar, a partir del coixinet, el nivell de zoom del mapa (entre 2 i 18) i el centre de la visualització inicial. Podeu repetir aquesta operació per tal de tenir diferents codis iframe  tantes vegades com mapes diferents volgueu inserir.

  Preneu com exemple aquest codi iframe d'un mapa, i proveu a canviar 17 per un altre valor o canvieu els valors de la posició 41.78491/1.09917 per uns altres

  <iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?businessid=a2291c60feb598092e3854fdd027ab02#17/41.78491/1.09917&id=1611695&title=Mapa-de-zones-inundables--de-la-conca-de-lEbre&embed=1" ></iframe>

  Un altre exemple:

  <div style="height: 60vh; width: 90%; margin: auto;"><iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=0dd74a5837bba2315889e063d00275cf#17/41.78491/1.09917&3D=false&embed=1" ></iframe></div>

  Si copieu i enganxeu aquest codi iframe sencer a http://www.onlinehtmleditor.net/ podreu veure com queda de manera molt ràpida. També podeu canviar l’alt i l’ample de la finestra (iframe) jugant amb els valors: width="640" height="480".

  43. Puc compartir la meva galeria de mapes mitjançant una URL?

  Sí. En la part superior dreta de la vostra galeria de mapes personal hi ha un botó que us permet recuperar aquest enllaç. Si voleu consultar els mapes públics d'algun altre usuari escriviu:

  http://www.instamaps.cat/geocatweb/galeria.html?user=USUARI

  i substitutiu "USUARI" per nom de l'usuari que considereu.

  Exemple: http://www.instamaps.cat/geocatweb/galeria.html?user=gfm.sargantana

  44. Com puc mapificar un arxiu que conté adreces?

  Molts dels usuaris d’Instamaps utilitzeu aquesta eina per mapificar adreces. Quan carregueu un fitxer csv, txt, xlsx o xls que conté adreces Instamaps les envia a l’eina de geocodificació de l’ICGC. Aquesta eina converteix cada una de les adreces a coordenades sobre el mapa. Aquest procés és lent, pot trigar un segon per adreça, i per tant no us recomanem llençar contra Instamaps arxius de més de 200 adreces alhora.

  Si les vostres adreces a l’arxiu estan segmentades en diferents camps informeu Instamaps de quin és el nom del camp que les conté: municipi o lloc, nom via (nom carrer), portal (número) són necessàries. Si també teniu segregat l’article del nom de la via (p.e: l’ a carrer de l’Escorial) o el tipus via (carrer, avinguda, etc.) també ho podeu informar.Instamaps_geocodificació

  De la mateixa manera si el que voleu codificar són carreteres amb punts quilomètrics, trieu aquells camps que contenen aquesta informació.

  Si el vostre arxiu conté toponímia Instamaps fa una georeferenciació aproximada. En el cas de municipis us situarà un punt en el centre del municipi; en el cas d’altres topònims situa l’element en el punt d’inserció del topònim del nostre mapa topogràfic a escala 1:5000.

  El procés de geocodificació difícilment té el 100% d’èxit ja que està ple té moltes dependències, algunes de la base de dades contra la que és geocodifica (completesa), altres del format amb que l’usuari insereix les dades: abreviatures diverses, codis, errors tipogràfics, etc. Els processos de  geocodificació d’arxius són normalment iteratius. Refinar aquelles adreces que no s’han resolt poden elevar el percentatge d’èxit del procés.

  Seguidament us apuntem algunes aspectes que cal considerar per obtenir resultats satisfactoris d’aquests processos.

  Per a adreces:

  1. Quan trieu geolocalitzar un fitxer per adreces, Instamaps us demana que informeu si aquestes es troben dividides en diferents camps o bé en un camp únic. La codificació sempre és més exitosa si les dades estan dividides en diferents columnes, perquè això significa que estan estructurades i netes d’informació innecessària.
  2. En el cas de que les adreces en l’arxiu estiguin en un camp únic utilitzeu comes per separar els diferents elements de l’adreça, i si no són necessaris eviteu espais i tabuladors dins les cerques. Millor: “VERGE DE LES NEUS,11,Manresa” que: “VERGE DE LES NEUS 11 Manresa”.
  3. Traieu aquella informació innecessària com elements entre parèntesi, codis postals, pis i porta.
  4. Eviteu les dobles numeracions: p.e. 23-25, deixeu 23.
  5. Si les utilitzeu, feu servir abreviatures normalitzades. Vegeu el llistat a peu d’entrada.

  Amb aquestes consideracions millorareu molt el percentatge d’èxit de les adreces geocodificades. Si les dades venen ben estructurades i netes l’índex d’èxit de la geocodificació pot ser proper al 90%.

  45. On puc obtenir un joc de proves amb diferents tipus d'arxius per a importar a Instamaps?

  Al següent enllaç trobareu un .zip que en descomprimir-lo obtindreu el conjunt d'arxius de diferents formats per si voleu fer proves: https://www.instamaps.cat/static/geocatweb/dades/Joc_de_proves_Instamaps_abril_2017.zip

  46. Puc definir de quin tipus són els camps de les meves dades ?

  Si entreu a la taula de dades d'una capa o demaneu informació d'un punt que tingui coordenades, veureu que en els camps numèrics Instamaps utilitza el punt com a separador decimal, encara que en el vostre arxiu original estiguin com a comes.

  47. Què puc buscar a la capsa de cerca? 

  • Topònims: Retorna topònims de la base de noms geogràfics de l'ICGC a l'àrea de Catalunya i del servei Nominatim basat en les dades d'Open Street Map per a la resta del món.
  • Adreces: Retorna adreces del servei de geocodificació de l'ICGC (Pelias) a l'àrea de Catalunya i del servei Nominatim basat en les dades d'Open Street Map per a la resta del món. Mireu d'escriure separat entre comes: carrer,número, municipi. P.e. Avinguda de Navarra,15,Olot
  • Coordenades geogràfiques: primer latitud i després longitud. Per a tot el món. Exemples:

  41°22’00.0″N 2°10’11.5″E

  41°22’00″N  2°10’11″E

  41°22’00.0″N , 2°10’11.5″E

  41 2

  41.15 2.23

  41.15 , 2.23

  • Coordenades UTM ETRS89: primer X i després Y. Dins l'àmbit català. Exemples:

  401236,4569332

  401236.234 , 4569332.678

  • Referencia catastral de parceles: Per exemple: 17121A02400081


  48. Puc carregar dades que no contenen informació geogràfica? 

  Sí, Instamaps permet carregar dades que no contenen informació geogràfica.

  Si la teva informació continguda en un arxiu csv, txt, xls o xlsx no conté coordenades, ni adreces, ni codis geogràfics pots pujar-la igualment. Instamaps crea una capa de punts localitzats arbitràriament enfront Barcelona. Això permet:

  • tenir a Instamaps una taula d'informació no geogràfica (pots deshabilitar la seva visualització sobre el mapa),
  • pujar informació per vincular-la a una altra capa (mitjançant unió per columna) i seleccionant el camp que conté informació comuna a les dues capes, o bé
  • desplaçar cada punt a la seva localització correcta, editant-los individualment.


  49. Com puc imprimir mapes a escala a Instamaps? 

   51. Puc geolocalitzar-me dins un mapa d'Instamaps?

  Si a l'hora de publicar el mapa, a la pestanya de "paràmetres del visor", habiliteu el botó de "control de localització", els usuaris veuran en el mapa un botó “centrar mapa a la seva localització” que, si consumeixen des del mòbil amb el GPS activat, veuran en el punt on es troben.

   52. Ús de galetes (cookies) a Instamaps

  Per treballar amb Instamaps cal que accepteu les galetes en iniciar el treball. Si heu rebutjat l'ús de cookies, no és possible iniciar la sessió a Instamaps. Per acceptar cookies seleccioneu l'opció de la barra superior de "Configurar cookies". Si desactiveu o rebutgeu les galetes, algunes parts d'Instamaps poden ser inaccessibles o no funcionar correctament (login usuari, creació de mapes, accés a la galeria privada).

  Utilitzem galetes per distingir-vos d'altres usuaris en els nostres webs, per millorar la informació i els serveis que us oferim, i per facilitar-vos l'accés.

  Utilitzem galetes de Google Analytics (per tant, de tercers). Aquestes galetes ens permeten accedir a informació relativa als continguts que més visiteu i com hi arribeu, o a les funcionalitats que més utilitzeu, fet que ens ajuda a optimitzar els serveis que us oferim. Les galetes usades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal.

   53. Puc treballar amb Instamaps des de Google Drive Spreadsheets?

  Tot i que el format de fulls de càlcul (spreadsheets) de Google no és llegible directament per Instamaps, sí podeu publicar els vostres fulls de càlcul com a csv o xlsx, formats que sí llegeix Instamaps.

  Entreu al vostre arxiu. Aneu a la pestanya "File/"Publish to the web" i allà trieu l'opció que desitgeu. Si voleu publicar en format EXCEL deixeu l'opció "Entire document" i trieu el format .xlsx. Si voleu publicar només una de les pestanyes del vostre document trieu-la i escolliu el format csv. Premeu finalment el botó "Publish".

  Copieu l'enllaç que Drive us dóna i enganxeu-lo a Instamaps a la icona "Carregar dades"/"Núvol" o bé “Explora altres fonts de dades“/“Dades externes”. Cliqueu la icona verda i ompliu els camps que Instamaps us demana. Cliqueu a la icona verda de baix de tot i Instamaps carregarà les dades.

  Recordeu que treballant d'aquesta manera Instamaps recarrega, de forma dinàmica, la informació de l'arxiu que teniu al Drive cada cop que s'accedeix al mapa, bé des de l'editor, bé des del visor.

  54. Puc redimensionar una imatge per visualitzar-la com una icona?

  Sí, només cal que utilitzeu el tag html d'imatge seguint aquesta sintaxi:

  <img width="50px" height="50px" src="[enllaç a imatge]" ></img>

  Per exemple: <img width="50px" height="50px" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41fWIebnfpL._SL500_AC_SS350_.jpg" ></img>

  55. Puc fer que aparegui el text de l’enllaç i no directament la imatge associada a un element?

  Sí, en aquells casos en que l'enllaç porta a un arxiu acabat en .png o .jpg Instamaps detecta que és una imatge i la mostra com a tal. Si preferiu veure l'enllaç i no la imatge utilitzeu el tag html seguint el següent exemple:

  <a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41fWIebnfpL._SL500_AC_SS350_.jpg" target="_blank">https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41fWIebnfpL._SL500_AC_SS350_.jpg</a>

  O si preferiu:

  <a href="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41fWIebnfpL._SL500_AC_SS350_.jpg" target="_blank">imatge</a>

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 4.4/5 (10 votes cast)
  FAQ d'Instamaps, 4.4 out of 5 based on 10 ratings

  2 Responses

  1. Antoni Farré ha dit:

   Es pot descarregar un mapa georeferenciat de una determinada zona a escala, una zona més gran que la pantalla i mes petita que una comarca

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
   • admin ha dit:

    Amb la opció de geoPDF es pot descarregar el mapa que es veu a pantalla.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 3.1/5 (7 votes cast)