Instamaps. Com mapificar un arxiu amb adreces

 • NOM: Instamaps. Com mapificar un arxiu amb adreces
  DESCRIPCIÓ: Procediment i trucs per mapificar un arxiu amb adreces, punts quilomètrics i topònims
  URL: http://www.instamaps.cat

  Molts dels usuaris d’Instamaps utilitzeu aquesta eina per mapificar adreces. Quan carregueu un fitxer csv, txt, xlsx o xls que conté adreces Instamaps les envia a l’eina de geocodificació de l’ICGC. Aquesta eina converteix cada una de les adreces a coordenades sobre el mapa. Aquest procés és lent, pot trigar un segon per adreça, i per tant no us recomanem llençar contra Instamaps arxius de més de 200 adreces alhora.

  Si les vostres adreces a l’arxiu estan segmentades en diferents camps informeu Instamaps de quin és el nom del camp que les conté: municipi o lloc, nom via (nom carrer), portal (número) són necessàries. Si també teniu segregat l’article del nom de la via (p.e: l’ a carrer de l’Escorial) o el tipus via (carrer, avinguda, etc.) també ho podeu informar.Instamaps_geocodificació

  De la mateixa manera si el que voleu codificar són carreteres amb punts quilomètrics, trieu aquells camps que contenen aquesta informació.

  Si el vostre arxiu conté toponímia Instamaps fa una georeferenciació aproximada. En el cas de municipis us situarà un punt en el centre del municipi; en el cas d’altres topònims situa l’element en el punt d’inserció del topònim del nostre mapa topogràfic a escala 1:5000.

  ASPECTES A CONSIDERAR PER A UNA BONA CODIFICACIÓ

  El procés de geocodificació difícilment té el 100% d’èxit ja que està ple té moltes dependències, algunes de la base de dades contra la que és geocodifica (completesa), altres del format amb que l’usuari insereix les dades: abreviatures diverses, codis, errors tipogràfics, etc. Els processos de  geocodificació d’arxius són normalment iteratius. Refinar aquelles adreces que no s’han resolt poden elevar el percentatge d’èxit del procés.

  Seguidament us apuntem algunes aspectes que cal considerar per obtenir resultats satisfactoris d’aquests processos.

  Per a adreces:

  1. Quan trieu geolocalitzar un fitxer per adreces, Instamaps us demana que informeu si aquestes es troben dividides en diferents camps o bé en un camp únic. La codificació sempre és més exitosa si les dades estan dividides en diferents columnes, perquè això significa que estan estructurades i netes d’informació innecessària.
  2. En el cas de que les adreces en l’arxiu estiguin en un camp únic utilitzeu comes per separar els diferents elements de l’adreça, i si no són necessaris eviteu espais i tabuladors dins les cerques. Millor: “VERGE DE LES NEUS,11,Manresa” que: “VERGE DE LES NEUS 11 Manresa”.
  3. Traieu aquella informació innecessària com elements entre parèntesi, codis postals, pis i porta.
  4. Eviteu les dobles numeracions: p.e. 23-25, deixeu 23.
  5. Si les utilitzeu, feu servir abreviatures normalitzades. Vegeu el llistat a peu d'entrada.

  Amb aquestes consideracions millorareu molt el percentatge d’èxit de les adreces geocodificades. Si les dades venen ben estructurades i netes l’índex d’èxit de la geocodificació pot ser proper al 90%.
  Recordeu que ens podeu adreçar les vostres suggerències a instamaps@icgc.cat

  Llistat d'abreviatures normalitzades:

  TIPUS_VIA DESCRIPCIO_TIPUS
  - via sense nom
  acc. Accés
  antic Antic
  actra Antiga carretera
  apmt. Apartaments
  autp. Autopista
  autv. Autovia
  av. Avinguda
  bda. Baixada
  bnc. Barranc
  b. Barri
  bloc Bloc, blocs
  cda. Calçada
  camí Camí
  cant. Cantonada
  c. Carrer
  ca. Carrerada
  cró. Carreró
  ctra. Carretera
  cses. Cases
  cinto Cinturó
  cval. Circumval·lació
  col. Colònia
  comp. Complex
  conj. Conjunt
  crral Corraló
  cdor. Corredor
  crol. Corriol
  cos. Costa (via amb pendent)
  disse Disseminat
  drec. Drecera
  eix Eix
  ellaç Enllaç
  esc. Escala (via amb escales)
  esp. Esplanada
  fin. Finca
  glor. Glorieta
  gv Gran Via
  gr. Grup
  illa Illa
  j. Jardí, jardins
  lloc Lloc
  mira. Mirador
  moll Moll
  mur. Muralla
  pge. Paratge
  parc Parc
  par. Partida
  pas Pas
  pdís. Passadís
  ptge. Passatge
  pg. Passeig
  psera Passera
  pista Pista
  pla Pla
  pl. Plaça
  plta. Placeta
  plana Plana
  pja. Platja
  pol. Polígon
  pi. Polígon industrial
  pont Pont
  port Port
  pta. Porta
  ptal. Portal
  ptals Portals
  prol. Prolongació
  pda. Pujada
  racó Racó
  rail Rail
  ramal Ramal
  rbla. Rambla
  rblt. Rambleta
  rasa Rasa
  rav. Raval (carrer)
  raval Raval (barri)
  rial Rial
  ra. Riera
  rda. Ronda
  rot. Rotonda
  sec. Sector
  send. Sender
  sèq. Sèquia
  NC via sense tipus
  t. Torrent
  trav. Travessera
  trv. Travessia
  tunel Túnel
  urb. Urbanització
  veï. Veïnat
  via Via
  vdct. Viaducte
  vial Vial
  zona Zona

   

  ABREVIATURA TIPUS
  cim Cim
  coll Coll
  com. Comunicacions
  curs fluv. Xarxa Hidrogràfica
  edif. Edificació
  equip. Equipament
  hidr. Element Hidrogràfic
  indr. Indret
  lit. Relleu del Litoral
  mun. Municipi
  orogr. Orografia
  serra Massís, Serra
  cap Cap de municipi
  barri Barri
  cca. Comarca
  diss Disseminat
  edif. hist. Edificació Històrica
  nucli Entitat de població
  diss. Disseminat
  e.m.d. Entitat descentralitzada

   

   

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 4.5/5 (4 votes cast)
  Instamaps. Com mapificar un arxiu amb adreces, 4.5 out of 5 based on 4 ratings