Representar informació municipal en mapes

Mapa de les eleccions a Vilafranca del Penedès. NOM: Instamaps, una eina per representar informació municipal en mapes.

DESCRIPCIÓ: Avui, Instamaps ha esdevingut una eina que permet a municipis petits i mitjans gestionar, visualitzar i compartir les seves dades amb variable geogràfica.

ADREÇA: www.instamaps.cat

Instamaps és una pàgina web que permet als usuaris explorar la geoinformació de Catalunya i de la resta del món, crear els seus propis mapes de manera ràpida i fàcil, visualitzar-los en tot tipus de dispositius, incrustar-los en una pàgina web pròpia i compartir-los a les xarxes socials.

Instamaps ha estat dissenyat per facilitar l’ús i la difusió de geoinformació. Permet crear, publicar i compartir informació geogràfica a través de mapes i visors de forma fàcil, ràpida i molt gràfica. L’eina està pensada de cara a usuaris bàsics i mitjans, i vol fer el 20% de les funcionalitats relatives a informació geogràfica que utilitzen el 80% dels usuaris.

Els usuaris d’Instamaps són d’àmbits molt diversos: administració, ensenyament, excursionisme, visualització de dades, etc. Amb el temps, l’eina s’ha demostrat de gran utilitat per a tècnics de l’àmbit de la gestió municipal. Molts són els municipis que gestionen alguna de les seves infraestructures a partir d’un mapa d’Instamaps. Alguns exemples de la seva utilització són:

 • Gestió i validació de pagament de guals.
 • Gestió del cementiri municipal.
 • Traçat i informació de les línies d’autobús i les seves parades.
 • Definició i divulgació d’itineraris saludables del terme.
 • Definició i divulgació de rutes turístiques.
 • Ubicació i gestió de contenidors de deixalles.
 • Ubicació dels equips DEA (desfibril·ladors).
 • Recuperació d’informació de mapes històrics georeferenciats.
 • Visualització de serveis wms.
 • Visualització, difusió i reutilització de les dades obertes d’un municipi.
 • Visualització dels noms de carrer i números de portal, etc.
 • Inventari d’equipaments.
 • Inventari de patrimoni natural i cultural.

Com a eina de treball per a temes urbanístics, Instamaps és també una bona eina, atès que permet visualitzar i treballar en un sol lloc web la informació relativa al cadastre, el MUC, les dades del SIGPAC i les DUN del Departament d’Agricultura, els límits municipals precisos i actualitzats, etc.

Les diverses capes de geoinformació, actuals i històriques, permeten treballar aspectes com l‘inventari de masies (a partir de la base toponímica de l’ICGC) o l’inventari de camins, per als quals les ortoimatges històriques dels anys 1946 i 1956 són de gran utilitat.

Utilitzeu Instamaps per a representar la vostra informació municipal en mapes.

També et pot interessar: Com mapificar un arxiu amb adreces

You may also like...