Instamaps. Com mapificar un arxiu amb adreces

NOM: Instamaps. Com mapificar un arxiu amb adreces
DESCRIPCIÓ: Procediment i trucs per mapificar un arxiu amb adreces, punts quilomètrics i topònims
URL: https://www.instamaps.cat

Molts dels usuaris d’Instamaps utilitzeu aquesta eina per mapificar adreces. Quan carregueu un fitxer csv, txt, xlsx o xls que conté adreces Instamaps les envia a l’eina de geocodificació de l’ICGC. Aquesta eina converteix cada una de les adreces a coordenades sobre el mapa. Aquest procés és lent, pot trigar un segon per adreça, i per tant no us recomanem llençar contra Instamaps arxius de més de 200 adreces alhora.

Si les vostres adreces a l’arxiu estan segmentades en diferents camps informeu Instamaps de quin és el nom del camp que les conté: municipi o lloc, nom via (nom carrer), portal (número) són necessàries. Si també teniu segregat l’article del nom de la via (p.e: l’ a carrer de l’Escorial) o el tipus via (carrer, avinguda, etc.) també ho podeu informar.Instamaps_geocodificació

De la mateixa manera si el que voleu codificar són carreteres amb punts quilomètrics, trieu aquells camps que contenen aquesta informació.

Si el vostre arxiu conté toponímia Instamaps fa una georeferenciació aproximada. En el cas de municipis us situarà un punt en el centre del municipi; en el cas d’altres topònims situa l’element en el punt d’inserció del topònim del nostre mapa topogràfic a escala 1:5000.

ASPECTES A CONSIDERAR PER A UNA BONA CODIFICACIÓ

El procés de geocodificació difícilment té el 100% d’èxit ja que està ple té moltes dependències, algunes de la base de dades contra la que és geocodifica (completesa), altres del format amb que l’usuari insereix les dades: abreviatures diverses, codis, errors tipogràfics, etc. Els processos de  geocodificació d’arxius són normalment iteratius. Refinar aquelles adreces que no s’han resolt poden elevar el percentatge d’èxit del procés.

Seguidament us apuntem algunes aspectes que cal considerar per obtenir resultats satisfactoris d’aquests processos.

Per a adreces:

  1. Quan trieu geolocalitzar un fitxer per adreces, Instamaps us demana que informeu si aquestes es troben dividides en diferents camps o bé en un camp únic. La codificació sempre és més exitosa si les dades estan dividides en diferents columnes, perquè això significa que estan estructurades i netes d’informació innecessària.
  2. En el cas de que les adreces en l’arxiu estiguin en un camp únic utilitzeu comes per separar els diferents elements de l’adreça, i si no són necessaris eviteu espais i tabuladors dins les cerques. Millor: “VERGE DE LES NEUS,11,Manresa” que: “VERGE DE LES NEUS 11 Manresa”.
  3. Traieu aquella informació innecessària com elements entre parèntesi, codis postals, pis i porta.
  4. Eviteu les dobles numeracions: p.e. 23-25, deixeu 23.
  5. Si les utilitzeu, feu servir abreviatures normalitzades. Vegeu el llistat a peu d’entrada.

Amb aquestes consideracions millorareu molt el percentatge d’èxit de les adreces geocodificades. Si les dades venen ben estructurades i netes l’índex d’èxit de la geocodificació pot ser proper al 90%.
Recordeu que ens podeu adreçar les vostres suggerències a instamaps@icgc.cat

Llistat d’abreviatures normalitzades:

TIPUS_VIA DESCRIPCIO_TIPUS
via sense nom
acc. Accés
antic Antic
actra Antiga carretera
apmt. Apartaments
autp. Autopista
autv. Autovia
av. Avinguda
bda. Baixada
bnc. Barranc
b. Barri
bloc Bloc, blocs
cda. Calçada
camí Camí
cant. Cantonada
c. Carrer
ca. Carrerada
cró. Carreró
ctra. Carretera
cses. Cases
cinto Cinturó
cval. Circumval·lació
col. Colònia
comp. Complex
conj. Conjunt
crral Corraló
cdor. Corredor
crol. Corriol
cos. Costa (via amb pendent)
disse Disseminat
drec. Drecera
eix Eix
ellaç Enllaç
esc. Escala (via amb escales)
esp. Esplanada
fin. Finca
glor. Glorieta
gv Gran Via
gr. Grup
illa Illa
j. Jardí, jardins
lloc Lloc
mira. Mirador
moll Moll
mur. Muralla
pge. Paratge
parc Parc
par. Partida
pas Pas
pdís. Passadís
ptge. Passatge
pg. Passeig
psera Passera
pista Pista
pla Pla
pl. Plaça
plta. Placeta
plana Plana
pja. Platja
pol. Polígon
pi. Polígon industrial
pont Pont
port Port
pta. Porta
ptal. Portal
ptals Portals
prol. Prolongació
pda. Pujada
racó Racó
rail Rail
ramal Ramal
rbla. Rambla
rblt. Rambleta
rasa Rasa
rav. Raval (carrer)
raval Raval (barri)
rial Rial
ra. Riera
rda. Ronda
rot. Rotonda
sec. Sector
send. Sender
sèq. Sèquia
NC via sense tipus
t. Torrent
trav. Travessera
trv. Travessia
tunel Túnel
urb. Urbanització
veï. Veïnat
via Via
vdct. Viaducte
vial Vial
zona Zona

 

ABREVIATURA TIPUS
cim Cim
coll Coll
com. Comunicacions
curs fluv. Xarxa Hidrogràfica
edif. Edificació
equip. Equipament
hidr. Element Hidrogràfic
indr. Indret
lit. Relleu del Litoral
mun. Municipi
orogr. Orografia
serra Massís, Serra
cap Cap de municipi
barri Barri
cca. Comarca
diss Disseminat
edif. hist. Edificació Històrica
nucli Entitat de població
diss. Disseminat
e.m.d. Entitat descentralitzada

 

 

You may also like...