Piràmide cartogràfica d’estil natural

NOM: Piràmide cartogràfica d’estil natural

DESCRIPCIÓ: Piràmide de cartografia basada en dades vectorials (BT25M) i ombra de muntanya

ADREÇA: https://betaserver.icgc.cat/visor/natural.html

El prototip que us presentem avui és una piràmide de cartografia per ser consumida des del navegador web. Vol ser un demostrador de la possibilitat d’estilització a partir de la geoinformació de l’ICGC.

Aquesta estilització està pensada per a Instamaps i per tant amb una paleta de colors molt simplificada per tal de no emmascarar la vostra informació. El seu estil està orientat a tots aquells que utilitzeu Instamaps per a la visualització de les vostres excursions i activitats de muntanya.

Àrea dels Llimiana. Nivell de zoom 13.

Aquests piràmide està basada en les dades vectorials de la base topogràfica a escala 1:25.000 i l’ombra de muntanya generada a partir del model digital d’elevacions de 5 metres de pas de malla.

Per a nivells intermitjos de zoom, i per tal de ressaltar els nuclis urbans hem utilitzat un buffer generat a partir dels eixos dels carrers. Aquests desapareixen per a nivells baixos de la piràmide.

Àrea del Vinebre. Nivell de zoom 14.

Tot i que la xarxa de carrers, camins i corriols l’hem estilitzat en blanc per deixar neta la base, la seva visibilitat és bona ja que ressalta sobre la ombra de muntanya, i les masses de vegetació.

Noteu que les corbes de nivell són visibles per als nivells de zoom 16 a 18.

Àrea dels Cingles de l’Àliga. Nivell de zoom 17.

Les geometries que utilitzem són les de la base topogràfica BT-25M, que són estilitzades segons els requeriments de cada nivell de zoom. L’escala de visualització final dependrà del nivell de zoom que escolliu i també de la grandària i resolució de la vostra pantalla.

Àrea del Garber. Nivell de zoom 16.

Per tal de millorar la comprensió del mapa a escales petites s’han aplicat processos SIG automàtics sobre la capa de carrers de la BT-25M, que ens han permès definir els contorns de les àrees urbanes de les nostres ciutats i pobles, imprescindibles per a la comprensió del territori a escales petites.

L’ombra de muntanya s’ha generat a partir del model digital de Catalunya de 5 metres de pas de malla. Per a cada nivell de zoom s’ha escollit el punt de transparència més idoni, cercant el compromís entre la comprensió del territori que aporta i la llegibilitat del mapa. En referència a la toponímia, s’ha utilitzat la base de noms geogràfics de l’ICGC.

Àrea del Figaró. Nivell de zoom 15.

Àrea del Figaró. Nivell de zoom 15.

El conjunt de la geoinformació que s’utilitza en aquesta eina és realitzada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i reutilitzable sota llicència CC-BY.

Per a la generació d’aquesta piràmide s’ha utilitzat el programari lliure Tilemill, que permet definir l’estil dels elements en funció del nivell de zoom que es visualitza en pantalla. Així, per a cada nivell s’han fet petites variacions en l’estil, buscant la millor llegibilitat per a cada nivell, però també la continuïtat visual del conjunt dels nivells de zoom.

Si us plau, aporteu-nos les vostres observacions a betaportal@icgc.cat. La vostra opinió és clau per a la millora d’aquest prototip, i així millorar el nostre servei.

ACCEDIU: https://betaserver.icgc.cat/visor/natural.html

You may also like...