Visualitzar dades des del visor d’Instamaps

NOM: Visualitzar dades des del visor d’Instamaps

DESCRIPCIÓ: Com podeu visualitzar arxius de dades només amb creant un enllaç

ENLLAÇ: https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html

El VISOR d’Instamaps és allà on visualitzem els mapes generats des de l’EDITOR.

Clicant a l’enllaç https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html accedireu a un visor base, sense informació d’usuari, que podeu utilitzar per visualitzar cartografia. Aquest us permet, també, cercar llocs geogràfics i visualitzar la vostra posició si ho feu des de el mòbil amb el GPS engegat.

Les possibilitats del visor d’Instamaps van més enllà. Podeu, per exemple, fer un mapa de situació senzillament escrivint les coordenades a l’enllaç com us vàrem explicar en aquesta entrada.

Avui us mostrem com podeu visualitzar, des del visor, arxius de dades sense necessitat d’incloure’ls en un mapa. Com?

Senzillament heu de crear un enllaç al visor afegint els paràmetres que corresponents a les dades que esteu carregant. Us hem preparat un seguit d’enllaços per tal que pugueu visualitzar diferents conjunts de dades. Cliqueu als enllaços i se us obrirà una nova finestra amb els visors corresponents.

Per a arxius en formats csv, xls, xlsx, txt:

https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?coordX=Long&coordY=Lat&format=xls&epsg=4326&url=http://betaserver.icgc.cat/arxius_blog/atropellaments.xls

Instamaps visor atropellaments

Per a arxius en formats kml, kmz i gpx:

https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?format=gpx&url=http://betaserver.icgc.cat/arxius_blog/ruta.gpx

Per a arxius o recursos en formats json, geojson:

https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?coordX=X&coordY=Y&format=geojson&epsg=4326&url=http://betaserver.icgc.cat/arxius_blog/girona.geojson

Noteu que cada un dels formats necessita uns paràmetres determinats referents a:

  • nom dels camps que contenen les coordenades,
  • format de l’arxiu,
  • sistema de referència cartogràfic (EPSG: 4326,23031,25831,4258,4230,32631,3857),
  • enllaç a l’arxiu que voleu visualitzar (que ha de ser accessible online).

També podeu afegir filtres a aquells recursos que no son arxius concrets, sinó que provenen de serveis tipus API-RESTful, com el d’alguns portals de dades obertes:

Com aquest del portal de transparència de la Generalitat, referent a les foses comunes de Tortosa:

https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?coordX=x&coordY=y&format=json&epsg=4326&url=http://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/6js6-vud6.json?$select=municipi,x,y,tipusfossa&Municipi=Tortosa

o aquest que mostra les parcel·les dels cultius (DUN 2016), del municipi d’Olot que conreen blat de moro:

https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?format=geojson&url=http://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/rsdz-ykfb.geojson?municipi=OLOT&cultiu=BLAT DE MORO

També podeu enllaçar arxius que tingueu al vostre núvol, com aquest de comissaries dels mossos des de Drive.

https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?format=kml&url=http://drive.google.com/file/d/0B0kuSZGuitUPRG1aajhvQ0Q2TEE/view?usp=sharing

Els formats que es poden carregar són: json, geojson, kml, kmz, gpx, csv, xls, xlsx, txt.

En aquest quadre us detallem algunes consideracions dels paràmetres:

Nom paràmetre Valor Consideracions
format json, geojson, kml, kmz, gpx, csv, xls, xlsx, txt Si no es posa s’agafa geojson per defecte
EPSG (sistema de referència cartogràfic) 4326,23031,25831,4258,4230,32631,3857 Si no es posa s’agafa EPSG:4326 per defecte
coordX Nom del camp de coordenades al fitxer Només en fitxers de tipus csv, xls, xlsx o txt
coordY Nom del camp de coordenades al fitxer Només en fitxers de tipus csv, xls, xlsx o txt
url URL del fitxer a carregar Cal que estigui sempre al final

Recordeu que també podeu consumir aquest enllaç dins una finestra al vostre bloc o web:

<iframe width=”640″ height=”100″ src=”https://www.instamaps.cat/geocatweb/visor.html?coordX=X&coordY=Y&format=geojson&epsg=4326&url=http://betaserver.icgc.cat/arxius_blog/girona.geojson“></iframe>

 

Un cop més us convidem a fer les vostres suggerències i aportacions a betaportal@icgc.cat

You may also like...