Mapa isomètric d’edificacions de Catalunya

La Base topogràfica 1:5 000 (BT-5M) v2.0 de l’ICGC respon a un model de dades tridimensional, on la representació geomètrica dels elements tenen els seus vèrtexs expressats en 3 coordenades (X,Y,Z).

A partir d’aquestes dades, que inclouen entre altres atributs l’alçada de les edificacions, hem generat aquest mapa isomètric del conjunt de Catalunya, que permet la visualització de la volumetria de les edificacions.

Aquest tipus de mapa s’anomena també 2.5D, ja que vol ser una representació 3D del territori però es visualitza amb mitjans 2D.

Com a complement bàsic de les edificacions, hem afegit els eixos dels vials i les ombres de muntanya generades a partir del model digital d’elevacions. Trobareu aquesta geoinformació a la nostra web https://www.icgc.cat.

Prototip https://betaportal.icgc.cat/visor/cat2punt5.html

You may also like...

1 Response

  1. 10 de setembre de 2014

    […] Mapa isomètric d'edificacions de Catalunya. Mapa 2.5D. BETAPORTAL ICGC  […]