Visualitzar dades obertes de Socrata a Instamaps

NOM: Serveis de dades obertes a Instamaps

DESCRIPCIÓ: Consum directe a Instamaps de serveis de dades obertes (Socrata, CKAN…)

ENLLAÇ: https://www.instamaps.cat/

El nou portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya (https://analisi.transparenciacatalunya.cat/), i també els portals de dades obertes dels ajuntaments de Gavà, Terrassa, Granollers, Rubí, la Diputació de Lleida i altres, utilitzen la plataforma de dades obertes Socrata com a base. Aquesta plataforma proporciona eines per compartir, visualitzar i analitzar dades obertes. És un servei basat en el núvol.

Des del primer dia Instamaps vol facilitar l’accés i ús de les dades que les nostres administracions posen a disposició dels ciutadans. Més enllà de la visualització, Instamaps permet treballar les dades i posar-hi valor afegit.

És important destacar que les dades obertes van evolucionant: del portal contenidor d’arxius de dades anem passant als serveis en línia que permeten accedir de forma directa, immediata i actualitzada a les dades mitjançant enllaços (serveis REST, oDATA,  APIs).

En aquest sentit, estem treballant per tal que Instamaps consumeixi de forma fàcil per a l’usuari aquests serveis. Així avui us volem mostrar diferents aspectes del que fins ara hem treballat (encara en desenvolupament).

CÀRREGA DE DADES OBERTES DES DE SERVEIS. 

Exemple dades obertes GENCAT (geojson):

Si cliqueu a l’enllaç: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Cultura-oci/Fosses-comunes-a-Catalunya/6js6-vud6/data accedireu al conjunt de dades (recurs) “6js6-vud6” que correspon a la informació de fosses comunes a Catalunya. La visualització es realitza a través de la interfície gràfica pròpia de Socrata. Des d’aquesta pàgina podem filtrar, visualitzar i exportar les dades contingudes.

De la mateixa manera, Socrata permet l’accés a aquest mateix conjunt de dades programàticament mitjançant la seva API (interfície de programació d’aplicacions). L’API de Socrata exposa cada dataset com un enllaç (URL).

Cada recurs, i fins i tot cada registre individual, té el seu propi enllaç. Aquí és on apunten els navegadors i programaris quan interactuen amb les dades. Si cliqueu a aquest enllaç: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/6js6-vud6.json accedireu al mateix dataset, però ara en format .json, un format pensat per a la lectura entre màquines.

També podem consultar els datasets amb filtres. Només cal utilitzar el nom del camp de la columna com a paràmetre i el contingut que voleu filtrar com a valor: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/6js6-vud6.json?municipi=Almatret. En aquest cas l’enllaç ens ha retornat només les dades corresponents al municipi d’Almatret en format .geojson, un derivat de .json que inclou coordenades. Si canvieu l’extensió per .csv obtindreu els resultats amb els seus camps separats per comes: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/6js6-vud6.csv?municipi=Almatret

Si volem recuperar només les columnes corresponents al nom del municipi, la localització i el tipus de fossa, podem escriure l’enllaç: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/6js6-vud6.json?$select=municipi,x,y,tipusfossa

Instamaps permet ara fer crides, seguint aquesta sintaxi, a dades del portal de Transparència per poder-les mapejar. I també a altres serveis de dades obertes que exposin d’aquesta manera les dades. Només cal que a la pestanya de “dades externes” del botó “explora altres fonts de dades” inseriu l’enllaç que desitgeu (podeu provar amb aquest darrer). Des d’ara també ho podeu fer des del botó “carregar dades” a la pestanya “núvol”.

 

Exemple dades obertes Terrassa (json):

En la mateixa línia, també hem implementat a Instamaps la possibilitat de carregar fitxers/serveis en format json que continguin punts amb coordenades a dins.

Si cliqueu a l’enllaç: https://opendata.terrassa.cat/resource/5s5d-67ar.json (format: json, EPSG:4326, longitud, latitud) accedireu a les dades referents a l’agenda de la ciutat de l’Ajuntament de Terrassa. Si a Instamaps aneu a la pestanya de “dades externes” del botó “explora altres fonts de dades” i inseriu aquest enllaç, Instamaps us demanarà que indiqueu els noms dels camps on es troben les coordenades (en aquest cas “longitud” i “latitud”). Obtindreu així els punts situats sobre el mapa. De manera dinàmica, o no, segons escolliu. Si escolliu dinàmica Instamaps carregarà les dades des d’aquest servei cada cop que s’accedeixi al mapa. Si traieu la sageta, Instamaps carregarà aquestes dades i les inserirà a la seva base de dades tal i com es trobin en aquell moment.

Si canvieu l’extensió “json” per “geojson” obtindreu la mateixa petició en un format similar però pensat per dades geogràfiques, de la mateixa manera com ho hem fet anteriorment amb les fosses.

L’ICGC entén que part de la seva missió és facilitar-vos l’ús de les dades que des de l’Administració obrim, especialment aquelles amb variable geogràfica. És per això que en endavant continuarem en aquesta línia de fer més senzill el consum d’aquestes dades a Instamaps.

 

You may also like...