Ortoimatge augmentada amb relleu

orto_augmentada_3 NOM: Ortoimatge augmentada amb relleu

DESCRIPCIÓ: Servei on s’integra l’ortoimatge amb l’ombrejat de muntanyes per a una millor comprensió del territori

ENLLAÇ: https://betaserver.icgc.cat/visor/ortoaugmentada.html

La interacció amb vosaltres com a usuaris d’Instamaps, ens permet entendre les vostres necessitats i detectar possibles millores en els nostres serveis. A partir dels vostres requeriments, vàrem evolucionar la piràmide cartogràfica basada en el mapa topogràfic cap a un estil més suau que permet la visualització contrastada de la vostra informació sobre el mapa de fons.

Molts dels usuaris utilitzeu la imatge (ortofoto) com a cartografia per treballar amb Instamaps. D’una banda, es tracta del producte cartogràfic que s’actualitza més ràpidament (anualment), per altra banda a escales grans ofereix un alt nivell de detall.

En relació a l’ortoimatge ens vàreu fer notar que per facilitar-vos el treball, era necessari inclore la toponímia i alguns elements geogràfics que permetessin la ràpida referenciació sobre el territori (veure piràmide híbrida).

Avui us presentem un nou servei basat en l’ortoimatge de l’ICGC on s’integra aquest producte amb l’ombrejat de muntanyes per a una millor comprensió del territori.

A continuació podeu visualitzar i comparar. A la finestra de l’esquerra teniu l’ortofotomapa original, a la dreta la mateixa ortoimatge augmentada amb relleu.

Noteu que a la cantonada superior dreta hi ha una sageta que us permet sobreposar la informació planimètrica i la toponímia.

La piràmide de normal maps generada a parir del model digital d’elevacions MDE2x2 (vegeu post), ens ha permès interactuar amb la il·luminació per tal de cercar l’òptim equilibri entre la imatge i la visualització del relleu per a cada nivell de zoom de la piràmide.

El resultat és una millor comprensió del territori en aquells aspectes on el relleu és clau, com pot ser la visualització de rutes GPS (2D i 3D), una de les funcionalitats d’Instamaps que més utilitzeu.

Aquesta nova piràmide la teniu des d’avui a la vostra disposició a Instamaps.

Si us plau, aporteu-nos les vostres observacions a betaportal@icgc.cat. La vostra opinió és clau per millorar el nostre servei.

ACCEDIU: https://betaserver.icgc.cat/visor/ortoaugmentada.html

You may also like...