Visor de l’evolució històrica del territori català

Evolució històrica del territori. Visualització de la transformació de la'àrea del parc del Fòrum a Barcelona.

Evolució del territori

NOM: Visor de l’evolució històrica del territori català
DESCRIPCIÓ: Eina per a la visualització de la transformació d’una determinada àrea geogràfica.
ADREÇA: https://betaportal.icgc.cat/ortoview/

 

L’evolució del territori català ha estat ràpida i fortament transformadora en els darrers 30 anys. L’ICC posa a la vostra disposició en el seu betaportal el visor de l’evolució històrica del territori català on aquests canvis es fan palesos, a partir de les diferents versions dels ortofotomapes elaborats per l’Institut a partit de l’any 1956.

El visor de l’evolució històrica del territori català us serà útil en aquells casos en que vulgueu visualitzar la transformació d’una determinada àrea geogràfica, per seguir la construcció d’una infraestructura de comunicació,  per a la realització d’estudis urbanístics,  per veure l’evolució d’un poble, d’una determinada parcel·la, etc.

Visor de l'evolució històrica del territori català. Visualització de la transformació de l'àrea del Fòrum a Barcelona.

El visor de l’evolució històrica del territori català pot ser dividit en 2, 4, 6 o 8 finestres segons la voluntat de l’usuari, per a cada una d’elles es pot triar l’any del que es vol visualitzar l’ortofotomapa corresponent. Cal tenir en compte que la producció de l’ortofotomapa no abasta la totalitat de Catalunya cada any, fet pel qual per alguns dels anys, no es visualitza informació en determinades àrees.

Feu-ne si us plau les vostres consideracions que ens han d’ajudar a optimitzar la versió definitiva d’aquest producte. (Escriviu a betaportal@icgc.cat)

 Prototip: https://betaportal.icgc.cat/ortoview

You may also like...