Instamaps creix amb eines d’anàlisi espacial i dades

 

Noves operacions

NOM: Instamaps creix amb eines d’anàlisi espacial i de gestió de dades (juliol 2015)DESCRIPCIÓ: Descripció de les noves funcionalitats i millores a Instamaps

ADREÇA: www.instamaps.cat

En la línia d’oferir-vos una eina que us sigui útil, continuem l’evolució d’Instamaps incloent ara eines d’anàlisi espacial i de gestió de dades.

D’una banda, hem afegit a Instamaps la capacitat de realitzar operacions geomètriques sobre les vostres capes. Les funcionalitats implementades són: àrea d’influència, intersecar i centre geomètric:

  • àrea d’influència (buffer): aquesta operació calcula una àrea definida per una distància fixa a l’entorn d’un element. Aplicable a capes de tipus punt, línia o polígon.

Àrea d'influència

  • intersecar (intersect): aquesta operació calcula els elements que són intersecció entre diverses geometries. S’aplica a capes de tipus polígon.

Intersecar

  • centre geomètric (centroid): aquesta operació calcula el centre geomètric o centroide d’una superfície tancada. Només per a capes  polígon.

Centre geomètric

D’altra banda, hem afegit a Instamaps operacions sobre les dades associades a les vostres geometries:

  • filtre (filter): aquesta operació retorna els elements que compleixen una condició relativa a la seva informació textual associada i s’aplica a capes de tipus punt, línia o polígon.

Filtre

  • transmissió (tag): aquesta operació transmet la informació associada a polígons als punts continguts dins d’aquests (polígon a punt).

Transmissió

Aquestes són les cinc primeres funcionalitats escollides. La idea és anar-ne afegint de noves mentre continuem l’evolució d’Instamaps.

Aquestes operacions, que són pròpies dels sistemes d’informació geogràfica (SIG), donen a Instamaps un nou potencial de cara a l’usuari tècnic, per bé que som conscients que les limitacions de l’entorn web on s’executa Instamaps condicionen el volum de les dades i el rendiment d’aquestes funcionalitats.

L’actualització d’Instamaps d’aquest mes també inclou altres millores:

  • s’ha afegit una nova opció per fer mapes temàtics quantitatius, el mapa de punts (bombolles) que representa la variable amb un cercle de mides proporcionals al seu valor numèric,

Mapa temàtic per bombolles

  • s’han incorporat nous fons cartogràfics que pot escollir l’usuari: un fons híbrid que conjunta l’ortofotomapa amb les geometries de la base topogràfica 1:25.000, i la imatge corresponent al vol fotogramètric realitzat per la força aèria americana l’any 1945,
  • finalment, també hem agregat botons per compartir des del diàleg de publicar.

Com sempre, us convidem a fer les vostres consideracions a instamaps@icgc.cat. Entendre com utilitzeu aquesta eina i quines funcionalitats trobeu a faltar és clau pel seu desenvolupament.

You may also like...

1 Response