Comparador de la cartografia de l’ICC amb altres proveïdors d’Internet

Comparador, zona del Pedraforca

Comparador

NOM: Comparador de la cartografia ICC – proveïdors d’Internet
DESCRIPCIÓ: Eina per a la visualització de les diferències existents entre la geoinformació de l’ICC i diferents proveïdors d’Internet.
ADREÇA: https://betaportal.icgc.cat/compare/

 

Des del betaportal posem a la vostra disposició el comparador de la cartografia de l’ICC amb altres proveïdors d’Internet per tal que pugueu avaluar les diferències entre les diferents cartografies.

L’aparició de Google Maps, el febrer de 2005, va significar una inflexió en el món de la cartografia i la geoinformació. Aquest visualitzador de cartografia d’abast mundial va suposar l’entrada en el món de la cartografia de les grans companyies d’Internet. Avui, Google (Google Maps), Microsoft (Bing Maps) i Apple disposen de serveis basats en cartografia. D’altra banda, l’any 2004, es crea al Regne Unit Open Street Maps (OSM) fundació productora de cartografia a partir de les col·laboracions dels propis usuaris.

La irrupció d’aquests nous actors en el món de la producció cartogràfica ha significat per a les agències cartogràfiques d’arreu del món un esforç addicional en la millora de la geoinformació que produeixen, en la seva permanent actualització i en la difusió dels seus productes i serveis.

Amb tot, avui disposar de geoinformació precisa, actualitzada i accessible és requisit indispensable per a una societat moderna. L’ús de geoinformació de qualitat permet als governs prendre decisions polítiques i de gestió encertades, alhora que li permet proporcionar serveis ràpids i eficients a la seva ciutadania basats en la ubicació de les persones, reduint costos i molèsties.

La geoinformació de qualitat doncs té un paper fonamental en l’estímul del creixement econòmic, en la millora dels serveis, en la millora de la governança i, finalment, en la millora de qualitat de vida dels ciutadans.

Sense detriment de les bondats de les diferents bases cartogràfiques que es mostren, l’ICC posa a la vostra disposició aquesta eina per tal que pugueu avaluar les diferències entre les diferents cartografies.

El comparador de la cartografia de l'ICC amb altres proveïdors d'Internet. Zona del Pedraforca

You may also like...

1 Response

  1. 6 de març de 2014

    […] Comparador de la cartografia de l'ICC amb altres proveïdors d'Internet (RT @geostarters: Comparador de la cartografia de l' @ICGCat (ICC) amb GoogleMaps, BingMaps, OSM…) http://t.co/w5BwCeRoqM …  […]