Piràmide híbrida

NOM: Piràmide híbrida

DESCRIPCIÓ: Piràmide de tessel·les de cartografia que combina dades vectorials (BT25M) i ortoimatge

ADREÇA: https://betaportal.icgc.cat/visor/hibrida_v1.html

El prototip que us presentem avui és una piràmide de tessel·les de cartografia per ser consumida des del navegador web. Amb aquest prototip volem que els usuaris valideu la seva idoneïtat i llegibilitat.

Es tracta d’una piràmide híbrida que combina les dades vectorials de la base topogràfica a escala 1:25.000 i l’ortoimatge.

A escales petites, les piràmides híbrides ens permeten visualitzar els elements geogràfics com en un mapa topogràfic. A aquestes escales, l’abstracció dels elements del territori és necessària perquè no són visualment diferenciables en una imatge.

La transició entre les dues fonts de geoinformació es fa de manera suau, buscant que no hi hagi impacte visual per a l’ull de qui la visualitza.

Per altra banda, utilitzem l’ortoimatge per a escales grans atès que els elements del territori són fàcilment interpretables per l’ull humà i el nivell de detall que aporten és molt més alt.

Un altre aspecte a remarcar és que les geometries que s’utilitzen són exclusivament les de la base topogràfica a escala 1:25.000 (BT-25M), que són estilitzades segons els requeriments del corresponent nivell de zoom en el qual es visualitza la cartografia en pantalla. Quan l’escala de visualització sobrepassa la precisió pròpia de les dades de la BT-25M aquestes desapareixen o bé es difuminen suaument amb l’objectiu de contribuir a la llegibilitat de la imatge.

Per tal de millorar la comprensió del mapa a escales petites s’han aplicat processos SIG automàtics sobre la capa de carrers de la BT-25M, que ens han permès definir els contorns de les àrees urbanes de les nostres ciutats i pobles, imprescindibles per a la comprensió del territori a escales petites.

L’ombra de muntanya s’ha generat a partir del model digital de Catalunya de 5 metres de pas de malla. Per a cada nivell de zoom s’ha escollit el punt de transparència més idoni, cercant el compromís entre la comprensió del territori que aporta i la llegibilitat del mapa.

En referència a la toponímia, s’ha utilitzat la base de noms geogràfics de l’ICGC. Per tal de millorar la seva llegibilitat, quan aquesta es visualitza sobre ortoimatge s’ha invertit el color del text respecte al seu rebentat: text negre amb rebentat blanc sobre capes amb base topogràfica i text blanc amb rebentat negre en les capes amb base d’imatge.

Per a la generació d’aquesta piràmide s’ha utilitzat el programari lliure Tilemill, que permet definir l’estil dels elements en funció del nivell de zoom que es visualitza en pantalla. Així, per a cada nivell s’han fet petites variacions en l’estil, buscant la millor llegibilitat per a cada nivell, però també la continuïtat visual del conjunt dels nivells de zoom.

Si us plau, aporteu-nos les vostres observacions a betaportal@icgc.cat. La vostra opinió és clau per a la millora d’aquest prototip, i així millorar el nostre servei.

You may also like...