Cloudifier. Visualitza els teus mapes ràster i geoinformació a Instamaps

 

NOM: Cloudifier. Visualitza els teus mapes ràster i geoinformació a Instamaps

DESCRIPCIÓ: Eina que permet pujar al núvol la vostra geoinformació i visualitzar-la a Instamaps, mitjançant un servei WMS/TMS.

ADREÇA: https://betaserver.icgc.cat/cloudifier/

Facilitar-vos posar en línia les vostres geodades sobre la cartografia de l’ICGC és un dels nostres objectius. En aquesta línia hem desenvolupat Instamaps, i ara us presentem Cloudifier, una eina online que us permet pujar al núvol la vostra geoinformació.

Molta geoinformació disponible està continguda en imatges georeferenciades  (.sid, .jpg .tif), sovint mapes escanejats originalment impresos en paper. El Cloudifier us permet posar en línia aquesta geoinformació, per fer-la accessible ara a través d’Internet.

Quan hi arrossegueu els vostres arxius, el Cloudifier us permetrà visualitzar-ne el contingut en un visor d’Instamaps, i alhora generarà geoserveis WMS i TMS, útils per ser afegits als Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).

Cloudifier. Enllaços

 

 

 

 

 

 

 

Si ja sou usuaris d’Instamaps, amb la sessió de treball oberta, l’arxiu creat per Cloudifier s’afegirà automàticament com una nova capa del vostre mapa actiu, i serà accessible com una capa més en el vostre núvol d’Instamaps.

Cloudifier. Arxiu sobre Instamaps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloudifier també permet realitzar aquestes operacions a partir d’arxius CAD i SIG (.shp, .dgn,.dxf). Per bé que aquests poden ser consumits directament des d’Instamaps, ens ha semblat interessant oferir-vos aquesta possibilitat ja que és especialment útil quan treballeu amb arxius molt grans o complexes. Per aquests tipus d’arxius l’usuari haurà d’escollir el color de simbolització del conjunt dels elements continguts (monocolor).

Seguidament us detallem alguns aspectes particulars propis de cada format:

  • TIF: aquest arxiu pot o no incorporar dins seu les coordenades. En el cas de no incloure-les cal adjuntar un arxiu . TFW que incorpori la georeferenciació i pujar-los comprimits en un únic arxiu .ZIP.
  • SID: aquest arxiu pot o no incorporar dins seu les coordenades depenent de la seva versió. En el cas de tractar-se d’arxius antics cal adjuntar un arxiu .SDW que incorpori la georeferenciació i pujar-los comprimits en un únic arxiu .ZIP.
  • JPG: cal adjuntar un arxiu .JPW (o JGW) que incorpori la georeferenciació i pujar-los comprimits en un únic arxiu .ZIP.
  • SHP: aquest és un arxiu compost que necessita els corresponents arxius associats: .DBF i .SHX. Cal pujar-los comprimits en un únic arxiu .ZIP.
  • DGN: en la seva versió 7.
  • DXF: en la seva versió 13.

Malgrat  Cloudifier és plenament funcional és encara un prototip en fase de proves que pot tenir alts i baixos en el seu rendiment. Per això mateix, no hi confieu dades sensibles ni arxius únics dels quals no tingueu còpia.

ATENCIÓ: aquest és un servei experimental que l’ICGC ofereix de manera gratuïta, amb un límit de mida màxima de 100 MB per cada arxiu.

Si us plau, aporteu-nos les vostres observacions a betaportal@icgc.cat. La vostra opinió és clau per a la millora d’aquest prototip, i la definició del servei final.

ACCEDIU: https://betaserver.icgc.cat/cloudifier/

You may also like...