Comparador de cartografia ICC-IGN

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del parc del Fòrum a Barcelona.
Comparador ICC-IGN

NOM: Comparador de cartografia ICC-IGN
DESCRIPCIÓ: Eina per a la visualització de les diferències existents entre la geoinformació d’ambdues institucions.
ADREÇA: http://www.icc.cat/web/comparador-cartografia-ign/

 

Per tal de fer evidents les diferències existents entre la geoinformació d’ambdues institucions, l’ICC ha publicat el Comparador de cartografia ICC-IGN una aplicació web que vol posar de relleu el valor diferencial (en quant a qualitat, precisió i grau d’actualització) dels mapes de l’ICC.

La geoinformació té un paper fonamental en l’estimulació del creixement econòmic d’una societat, en la millora dels seus serveis, en la millora de la seva governança i, finalment, en la millora de qualitat de vida dels seus ciutadans. Amb tot, per tal que una societat moderna funcioni cal que disposi de geoinformació precisa, detallada i actualitzada.

L’ús de geoinformació de qualitat permet a governs i administracions prendre decisions polítiques i de gestió encertades, i alhora proporcionar serveis eficients a la seva ciutadania.

La Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA) considera que existeixen duplicitats entre l’Instituto Geográfico Nacional (IGN) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i es proposa prescindir de l’ICC.

Aquesta eina ha estat treballada a partir del comparador de cartografia de Geofabrik que permet comparar, al mateix temps, diversos mapes de diferents productors. El  fet que Geofabrik llicenciï en obert el seu codi font ens ha permès la reutilització d’aquesta eina.

TL;DR : una decisió política del govern espanyol pretén tancar l’ICC,  i des d’aquí us oferim una eina per tal de mostrar tots els arguments en contra. Vegeu-ne alguns exemples:

L’àrea de Dosrius: a la cartografia IGN mostra una carretera inexistent rectilínia entre Dosrius i Llinars del Vallès.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de Dosrius.

L’àrea del port de Sant Feliu de Guíxols: a la cartografia IGN hi manca la informació relativa al passeig marítim.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del port de Sant Feliu de Guíxols.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del port de Sant Feliu de Guíxols.

El barri antic de Girona: errors en la toponímia.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del centre de Girona.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del centre de Girona.

El port de Badalona: no apareix la infraestructura.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del port de Badalona.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del port de Badalona.

Vials antics i desconnectats a Calonge de Segarra: errors d’edició i de control de qualitat.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de Calonge de Segarra.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de Calonge de Segarra.

Manca d’infraestructures i confusió amb les existents a l’Hospitalet de l’Infant: a la Base Cartográfica Numérica de l’IGN hi manca el vial de la A7, i el ferrocarril es simbolitza erròniament.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de l'Hospitalet de l'Infant.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de l’Hospitalet de l’Infant.

Desdoblament de la N-II a Riudellots de la Selva: El desdoblament no està actualitzat.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de Riudellots de la Selva.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de Riudellots de la Selva.

L’àrea del Fòrum de Barcelona: la depuradora, encara present al mapa de l’IGN, és anterior a l’any 2000.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del parc del Fòrum a Barcelona.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea del parc del Fòrum a Barcelona.

La variant oest de Terrassa: no apareix la infraestructura, i en canvi hi ha tot de vials desconnectats.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de Terrassa.

Comparador de cartografia ICC-IGN. Àrea de Terrassa.

Prototip: https://www.icc.cat/web/comparador-cartografia-ign/

You may also like...